ติดต่อสอบถาม โทร. 02-975-4523-4 sathitpathum@hotmail.com

School Videos

บริเวณรอบๆ โรงเรียนสาธิตปทุม

รายการอาหารกลางวัน 24 – 28 กันยายน 2561

นักเรียน เตรียมผลงานของตัวเองไว้โชว์ในงานนิทรรศการ ภาคเรียนที่1 ในวันที่ 28 กันยายน 2561

ประดิษฐ์ของเล่น จากสิ่งของเหลือใช้ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล

รายการอาหารกลางวัน 17-21 กันยายน 2561

กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ ไข่แปลงร่าง นักเรียนระดับชั้นอนุบาล

รายการอาหารกลางวัน 10-14 กันยายน 2561

OCTOBER PROGRAM ระดับชั้นประถมศึกษา

รายการอาหารกลางวัน 3 ก.ย. – 7 ก.ย. 61

สอบเข้า ป.1