ติดต่อสอบถาม โทร. 02-975-4523-4 sathitpathum@hotmail.com

School Videos

SATHIT PATHUM THANI SCHOOL

Prep international school (โรงเรียนสาธิตปทุม)

โรงเรียนสาธิตปทุม จังหวัดปทุมธานี

บรรยากาศห้องเรียน “ภาษาจีน” ชั้นอนุบาล 3 ( PREP ) โรงเรียนสาธิตปทุม จังหวัดปทุมธานี

Speech Speed. “เพิ่มทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ทุกวันเสาร์ โรงเรียนสาธิตปทุม

เปิดสอบเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่1 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

2

การศึกษาต่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 6 ปีการศึกษา 2559

3

การศึกษาต่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558

2

 

Open House ระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา วันที่ 7 ตุลาคม เวลา 09.30-11.30 น.

open house 7 ตุลาคม

October Program 2017

 October Program 2017