ติดต่อสอบถาม โทร. 02-975-4523-4 sathitpathum@hotmail.com

School Videos

งดกิจกรรมกลางแจ้ง

โรงเรียนสาธิตปทุม ได้มีความห่วงใยในสถานการณ์ฝุ่นละออง PM๒.๕ เพื่อป้องกันเด็กนักเรียนจากผลกระทบดังกล่าว จึงมีมาตรการสั่งปิดโรงเรียนตามประกาศจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๑๑.๔/๑๘๗๕ เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM๒.๕ เป็นเวลา ๒ วัน ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ม.ค.- ๑ ก.พ.๒๕๖๒ ทางโรงเรียนจะเปิดเรียนตามปกติในวันจันทร์ ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เปิดรับสมัครสอบเข้า ป.1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิตปทุม

ขอแสดงความยินดี เด็กหญิงลลิดา ชาญดำเนินกิจ ชั้น ป.5 ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

รายการหารกลางวัน 26 – 30 พ.ย.61

รายการหารกลางวัน 19 – 23 พ.ย.61

รายการอาหารกลางวัน 5พ.ย.-9พ.ย.61

บริเวณรอบๆ โรงเรียนสาธิตปทุม

รายการอาหารกลางวัน 24 – 28 กันยายน 2561

นักเรียน เตรียมผลงานของตัวเองไว้โชว์ในงานนิทรรศการ ภาคเรียนที่1 ในวันที่ 28 กันยายน 2561