ติดต่อสอบถาม โทร. 02-975-4523-4 sathitpathum@hotmail.com

School Videos

SATHITPATHUM SCIENCE FAIR

กิจกรรมวันแม่ 2561

รายการอาหารกลางวัน 14 – 17 สิงหาคม 2561

คุณครูช่วยกันทำความสะอาดห้อง อุปกรณ์เรียน และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ หลังเลิกเรียน

กิจกรรม OpenHouse สำหรับนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล

รายการอาหารกลางวัน 6 – 10 สิงหาคม 2561

กิจกรรมทำความสะอาดห้องเรียน พร้อมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค

กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ ราชกาลที่10

รายการอาหารกลางวัน 31 ก.ค. – 3 ส.ค. 61