ติดต่อสอบถาม โทร. 02-975-4523-4 sathitpathum@hotmail.com

School Videos

รายการหารกลางวัน 26 – 30 พ.ย.61

รายการหารกลางวัน 19 – 23 พ.ย.61

รายการอาหารกลางวัน 5พ.ย.-9พ.ย.61

บริเวณรอบๆ โรงเรียนสาธิตปทุม

รายการอาหารกลางวัน 24 – 28 กันยายน 2561

นักเรียน เตรียมผลงานของตัวเองไว้โชว์ในงานนิทรรศการ ภาคเรียนที่1 ในวันที่ 28 กันยายน 2561

ประดิษฐ์ของเล่น จากสิ่งของเหลือใช้ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล

รายการอาหารกลางวัน 17-21 กันยายน 2561

กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ ไข่แปลงร่าง นักเรียนระดับชั้นอนุบาล

รายการอาหารกลางวัน 10-14 กันยายน 2561