ติดต่อสอบถาม โทร. 02-975-4523-4 sathitpathum@hotmail.com

School News and Announcements

p

Latest School News, Events and Announcements

โรงเรียนสาธิตปทุม ได้มีความห่วงใยในสถานการณ์ฝุ่นละออง PM๒.๕ เพื่อป้องกันเด็กนักเรียนจากผลกระทบดังกล่าว จึงมีมาตรการสั่งปิดโรงเรียนตามประกาศจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๑๑.๔/๑๘๗๕ เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM๒.๕ เป็นเวลา ๒ วัน ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ม.ค.- ๑ ก.พ.๒๕๖๒ ทางโรงเรียนจะเปิดเรียนตามปกติในวันจันทร์ ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ขอแสดงความยินดี เด็กหญิงลลิดา ชาญดำเนินกิจ ชั้น ป.5 ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561