เปิดรับสมัครนักเรียน

หลักสูตร 3 ภาษา
ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 แผนก 3 ภาษา
Trilingual Program is open for
Nursery – Kindergarten 3 and Elementary 1-6

หลักสูตรนานาชาติ
ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล – อนุบาล 3 ปีการศึกษา 2560

International Curriculum is open for
Nursery and Kindergarten 1-3

Call: 02-975-4523-4
Email: sathitpathum@hotmail.com

WHAT WE OFFER

ISP offers a standard of education at an affordable price. 

Our teaching base is in English. Our classes are designed to be small
allowing individual attention for our students at all times. 

All our Staff fully accredited teachers from
the UK, USA,  Australia, the Philippines and Thailand
with years of teaching experience both in Thailand and overseas.