ติดต่อสอบถาม โทร. 02-975-4523-4 sathitpathum@hotmail.com
เรียนเชิญท่านผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมฟังพระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรอาหารแห้งและถวายปัจจัย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ วันศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 08.30 – 10.00 น.

เรียนเชิญท่านผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมฟังพระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรอาหารแห้งและถวายปัจจัย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ วันศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 08.30 – 10.00 น.

เรียนเชิญท่านผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมฟังพระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรอาหารแห้งและถวายปัจจัย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ วันศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 08.30 – 10.00 น. ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียน โดยทางโรงเรียนได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป...

โปรแกรมเทนนิสช่วงปิดเทอม

– ทักษะพื้นฐานเบื้องต้น ราคา 1,800 บาท/4 ครั้ง (ครั้งละ 1 ชั่วโมง) – ทักษะพื้นฐานระดับสูง ราคา 4,000 บาท/5 ครั้ง (ครั้งละ 1 ชั่วโมง) – ทักษะสำหรับเตรียมแข่งขัน (สำหรับนักกีฬา) เลือก เรียนกลุ่ม ราคา 5,000 บาท/5 ครั้ง (ครั้งละ 1 ชั่วโมง) เลือก...