News Announcement

/News Announcement
­

เปิดสอบเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่1 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

By |November 8th, 2017|News Announcement, News Announcement-IntC, News Announcement-IntC-elementary, News Announcement-IntC-kindergarten, News Announcement-TriC, News Announcement-TriC-elementary, News Announcement-TriC-kindergarten|Comments Off on เปิดสอบเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่1 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

การศึกษาต่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 6 ปีการศึกษา 2559

By |October 31st, 2017|Activity, News Announcement, News Announcement-IntC, News Announcement-IntC-elementary, News Announcement-TriC, News Announcement-TriC-elementary|Comments Off on การศึกษาต่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 6 ปีการศึกษา 2559

การศึกษาต่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558

 

By |October 31st, 2017|News Announcement, News Announcement-IntC, News Announcement-TriC|Comments Off on การศึกษาต่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558

Open House ระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา วันที่ 7 ตุลาคม เวลา 09.30-11.30 น.

October Program 2017

 

Little Angels รับนักเรียนตั้งแต่ 1 ขวบขึ้นไป

เปิดสอนฟุตบอลเด็ก 5 – 8 ขวบ (เฉพาะวันเสาร์ เวลา 10.00 – 11.30 น.)

By |August 17th, 2017|Activity, Activity IntC, Activity TriC, News Announcement, News Announcement-IntC, News Announcement-TriC|Comments Off on เปิดสอนฟุตบอลเด็ก 5 – 8 ขวบ (เฉพาะวันเสาร์ เวลา 10.00 – 11.30 น.)

ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.10

By |July 27th, 2017|Activity, Activity IntC, Activity TriC, News Announcement, News Announcement-IntC, News Announcement-TriC|Comments Off on ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.10

Open House ระดับชั้นอนุบาล วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560

ปฐมนิเทศผู้ปกครอง วันศุกร์ที่ 19 พ.ค. และวันเสาร์ที่ 20 พ.ค. 2560

ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล วันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 10.00 น. ปฐมนิเทศผู้ปกครอง วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 ระดับชั้นอนุบาล Prep เวลา 09.00 – 10.00 น. ระดับชั้นอนุบาล 3 ภาษา เวลา 10.00 – 11.00 น. ระดับชั้นประถมศึกษา เวลา 11.00 – 12.00 น.

By |May 15th, 2017|Activity, Activity IntC, Activity TriC, News Announcement, News Announcement-IntC, News Announcement-TriC|Comments Off on ปฐมนิเทศผู้ปกครอง วันศุกร์ที่ 19 พ.ค. และวันเสาร์ที่ 20 พ.ค. 2560