ติดต่อสอบถาม โทร. 02-975-4523-4 sathitpathum@hotmail.com

1. ได้ฝึกสมาธิ ช่วยให้เป็นคนรอบคอบ

2. ช่วยให้เป็นคนใจเย็นและมีระเบียบวินัยในตนเอง

3. สนุกสนานและคลายเครียด