ติดต่อสอบถาม โทร. 02-975-4523-4 sathitpathum@hotmail.com

ทางโรงเรียนสาธิตปทุมจัดให้มีกิจกรรม เปิดบ้านอนุบาล เพื่อให้ผู้ปกครองที่สนใจในระดับเตรียมอนุบาล – อนุบาล
เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2554
เวลา 9.00 – 11.00 น.
ในหัวข้อ ” เลี้ยงลูกอย่างไร ให้เก่ง ดี มีสุข “

– ปรัชญาและแนวการสอนแบบ Montessori
– การเรียนการสอนแบบ Montessori แตกต่างกับชั้นเรียนปกติอย่างไร
– เรียน Montessori ดีอย่างไร ฯลฯ