โรงเรียนสาธิตปทุม ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม อยู่ในระดับดีมากทุกมาตรฐาน โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มีรายละเอียดดังนี้

สมศ 0011 2 3

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ข่าวสาร ฉบับที่ 18 ประจำเดือนเมษายน 2558

poster22

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ข่าวสาร ฉบับที่๑๗ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ข่าวสาร ฉ ๑๗

Posted in elementary, news | Leave a comment

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2558

สอบเข้า 1

Posted in announcements, elementary, kindergarten | Leave a comment

ข่าวสาร ฉบับที่ 15 ประจำเดือนมกราคม

ข่าวสาร ฉ ๑๕

Posted in elementary, news | Leave a comment

วันซ้อมใหญ่กีฬาสี

IMG_3019 IMG_2983 IMG_2984 IMG_2985 IMG_2987 IMG_2988 IMG_2990 IMG_2991 IMG_2992 IMG_2993 IMG_2994 IMG_2997 IMG_2999 IMG_3002 IMG_3003 IMG_3004 IMG_3009 IMG_3010 IMG_3011 IMG_3012 IMG_3013

Posted in activities, elementary, kindergarten | Leave a comment

กิจกรรมวันคริสต์มาส 2557

IMG_3032 IMG_3033 IMG_3036 IMG_3045 IMG_3046 IMG_3047 IMG_3055 IMG_3057 IMG_3065 IMG_3079 IMG_3083 IMG_3087 IMG_3090 IMG_3093 IMG_3095 IMG_3099 IMG_3109 IMG_3110

Posted in activities, elementary, kindergarten | Leave a comment

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปีการศึกษา 2557

IMG_2840IMG_2850 IMG_2830 IMG_2477IMG_2847 IMG_2462 IMG_2451 IMG_2446 IMG_2857 IMG_2854

Posted in activities, elementary, kindergarten | Leave a comment

Openhouse เปิดบ้าน อ่านใจครู รู้ใจผู้ปกครอง

OpenHouse

ขอเชิญผู้ปกครองและผู้สนใจเข้าร่วม งาน

Open house ในวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน ณ โรงเรียนสาธิตปทุม

ในงานจะ มีกิจกรรมมากมาย เพื่อให้ท่านผู้ปกครองและ บุตร-หลานของ

ท่านได้ ปฏิบัติจริง

Posted in announcements | Leave a comment

กิจกรรมวันพบผู้ปกครอง อนุบาล 3

IMG_2568 IMG_2567 IMG_2560 IMG_2531 IMG_2556 IMG_2529 IMG_2520 IMG_2512 IMG_2488 IMG_2471 IMG_2469 IMG_2458

Posted in activities, kindergarten | Leave a comment